tập luyện giảm cân

Bí kíp thở để giảm cân

Bí kíp thở để giảm cân

Nếu dựa vào những lập luận của Ruben Meerman và Andrew Brown, thì việc tập gym hoặc chơi thể thao giúp giảm cân là nhờ nó thúc đẩy nhịp thở của bạn nhanh hơn, thở càng nhanh, lượng carbon giảm